(OR)KSUUBKamati ya Kusimamia Viongozi Wakuu wa kitaifa ya Baraza la wawakilishi

Mhe Machano Othman SaidMwenyekiti wa Kamati ya Kusimamia Viongozi Wakuu wa Kitaifa ya Baraza la Wawakilishi

Mhe Machano Othman SaidAkitoa ushauri kwa Serikali kutafuta eneo la jengo la chuo cha IPA Pemba

Mhe Hamza Hassan JumaKaimu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Katiba, Sheria Utumishi na Utawala Bora

Mhe Hamza Hassan JumaAmewasisitiza watendaji wafanye kazi kwa uwadilifu ameyasema hayo (OR)KSUUB Mazizini Unguja

Katibu Mkuu (OR)KSUUB.

Nd. Mansura Mosi KassimAkisoma taarifa ya utekelezaji wa majumuisho ya (OR)KSUUB

Featured News

Close
Close